Stoomtrams in Nederland in de jaren '20 in kleur! Steam trams in Netherlands in the 1920s in color!

6 Просмотры
Издатель
Een mooie verzameling van ingekleurde beelden van Stoomtrams in Nederland rond de jaren '20 in kleur.
De oorspronkelijk Z/W films zijn software gerestaureerd en ingekleurd. De kwaliteit van het bronmateriaal was wisselend per fragment waardoor sommige stukjes beter zijn dan andere.

Achtereenvolgens zie je stoomtrams in:
- De bollenstreek (omgeving Hillegom) in 1924,
- Haarlem in 1918,
- Rijswijk in 1922,
- Amsterdam in jaren '20,
- Deventer in 1926,
- Coevorden in jaren '20,
- Zutphen in jaren '20,
- Gelderland (GTM), ca. 1950,
- Scheveningen (laatste stoomtramrit) in 1925.

Noot: Deze film stond eerst in Z/W op ons kanaal, echter nu vervangen door een ingekleurde versie. het verbod door Youtube op "re-used content" hebben we helaas de Z/W versie niet kunnen laten staan.

Muziek: Gerard Franklin

A nice collection of colorized images of steam trams in the Netherlands around the 1920s in color.
The original B / W films are estored and colored by means of software. The quality of the source material varied per fragment, making some parts better than others.

Successively you will see steam trams in:
- The bulb region (area of ​​Hillegom) in 1924,
- Haarlem in 1918,
- Rijswijk in 1922,
- Amsterdam in the 1920s,
- Deventer in 1926,
- Coevorden in the 1920s,
- Zutphen in the 1920s,
- Gelderland (GTM), ,
- Scheveningen (last steam tram ride) in 1925.

Note: This film was first in B / W on our channel, but has now been replaced by a colored version. Unfortunately we have not been allowed to keep the B / W version on this YouTube channel due to their ban on "re-used content".

Music: Gerard Franklin
Категория
Трендовое видео
Комментариев нет.