જીદી નણંદ | Jidi Nanad | Gujarati Short Film | The Best Gujarati Film | Adk Gujarati Production

1 Просмотры
Издатель
Titel :- જીદી નણંદ | Jidi Nanad | The Best Gujarati Film

: Artists :
Ashokbhai Patel
Aasha Patel
Aaditya Gondaliya
Siya Mistry
Payal Borisagar

LIKE+SHARE+COMMENT+SUBSCRIBE

Story - Alpa Patel

Label : Adk Gujarati Production

Copyright : ADK GUJARATI PRODUCTION

Camera - Bhavesh Bhavani - Alpesh Sheldiya

Editing - Kirti Savaliya - Sanjay Sheladiya

Director / Producer
Kirti Savaliya - Alpesh Sheladiya - Bhavesh Bhavani

Banner - ADK GUJARATI PRODUCTION

.......Special
Pv Gujarati
PV Group

........Thanks for
#GujaratiShortFilm​
#AdkGujaratiStudio
Категория
Фильмы и сериалы
Комментариев нет.