2021 සාර්ථක කරගන්න! වැඩ කරන්න tips 5ක් | TeamOne Learning

7 Просмотры
Издатель
හැමදාම උදේට TeamOne motivational video එකක් ඕනේද?
TeamOne PowerUp app එක download කරගන්න:

Install කරද්දී OTP එක enter කරලා app එක relaunch කරන්න. ( සම්පූර්ණයෙන් close කරලා open කරන්න.) එතකොට ඔයාට video එක බලන්න පුළුවන් වෙවි!

For all service providers (Mobitel, Dialog, Airtel, Hutch):
Prepaid: Monthly Rs. + tax
Postpaid: Monthly Rs. + tax
_________________________
වඩාත් හොඳ result එකක් ගන්න TeamOne Learning Coaching program එකට එකතු වෙන්න. Book your sessions now (limited intake only):

Coaching කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් ඔයාට හොඳක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ video එකේ මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා, බලන්න:
_________________________

ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට මගෙන් උත්තර. මේ playlists බලන්න:

* Best Study Tips in Sinhala [ හොඳට ඉගනගන්න නම් හරියට ඉගනගන්න ] -
* A/L Study Motivation [ බොරු බයිලා නෙමෙයි ] -
* Defeat Exam Stress [ බය සහ සැකය නැතිකරගන්න ] -
* Time Management [ කාලය නාස්ති කරන්න එපා ] -
* Exam Preparation - Best Advice [ විභාගයට සුපුරියටම ලෑස්තිවෙන්න ] -
* Improve Memory [ මතක ශක්තිය වැඩි කරගන්න ] -
* For After O/L Students - [ ජීවිතේ සාර්ථක තීරණ ගන්න ] -
* For After A/L students [ උසස් අධ්‍යාපනය, ජීවිතය හා රැකියාව ] -
* Talking to Parents - [ ළමයින්ට උදව් කිරීමට යෝජනා ] -
_________________________

How to join TeamOne:

මාත් එක්ක සුපිරියටම වැඩ කරන TeamOne Member කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් TeamOne groups වලට join වෙන්නේ මෙහෙමයි ????

1. Fill membership:
2. Install Telegram app: OR
3. Groups වලට join වෙන්න Telegram වලින් මේ link එක open කරන්න:
_________________________

Hi! I'm Pula and I specialize in study strategy, techniques and study motivation. If you're an O/L, A/L or an Undergraduate subscribe to my channel! () I publish a video every week.

තමත් subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් මේක click කරන්න එපා! ????

Follow me on Instagram: @TeamOneLearningLK and @pula_93 ()

මේ video එක share කරලා ඔයාගේ යාලුවොත් ගොඩ දාන්න. ඔයාලගේ support එකට බොහොමත්ම ස්තූතියි! Please help me spread my message to all students in Sri Lanka!
_________________________

Would you like to know more about me?

My name is Pulasthi Panamgama. I'm a graduate from University of Moratuwa with a first-class degree in Civil Engineering. I did my A/Ls in 2012 at D. S. Senanayake College and got a result of AAB (B for Combined Math) with a Z score of I feel so grateful to have got selected for Mora Engineering in my first attempt itself! The AAB I got was a direct result of discipline, determination and hard work. It was a dream come true!

I may have been successful in my studies but I am saddened to see so many students needlessly suffering with their education. I see that they just need a little guidance in the right direction. I believe any student can pass the A/L exam in the first shy itself if they work smart and put in the time.

As a trainer and a coach, I help students do better in their academic work and live a balanced lifestyle. I feel blessed to have this opportunity to offer the expertise I figured out for myself to my younger brothers and sisters.

Do you dream of passing the AL exam? Would you like to get 3A's? I can show you the way.
__________________________

Connect with TeamOne Learning LK:

Follow me on Instagram: @TeamOneLearningLK and @pula_93 ()
Like my Facebook page:

Are you a YouTuber? Install TubeBuddy and use it to grow your channel! Install it here:
Категория
Обучающее видео
Комментариев нет.